הזדמנות חד פעמית, להבין איך אנשים חושבים

סמינר בינלאומי "מילים שמשנות אנשים"